Body Fat Calculator

คำนวณปริมาณไขมันในร่างกาย

หญิง ชาย

kg. / กิโลกรัม

กรุณากรอกข้อมูล

cm. / เซนติเมตร

กรุณากรอกข้อมูล

cm. / เซนติเมตร

กรุณากรอกข้อมูล

cm. / เซนติเมตร

กรุณากรอกข้อมูล

cm. / เซนติเมตร

กรุณากรอกข้อมูล

ตั้งค่าใหม่

ปริมาณไขมันในร่างกายของคุณ: {{percentfatResult}}%
*ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยตามสูตรคำนวณ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ

kg. / กิโลกรัม

กรุณากรอกข้อมูล

cm. / เซนติเมตร

กรุณากรอกข้อมูล

ตั้งค่าใหม่

ปริมาณไขมันในร่างกายของคุณ: {{percentfatResult}}%
*ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยตามสูตรคำนวณ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ

ตารางเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย

ผู้หญิง (% Fat) ผู้ชาย (% Fat) ลำดับ คำอธิบาย
10-13% 2-5% Essential Fat มีไขมันค่อนข้างน้อย เท่าที่จำเป็น
14-20% 6-13% Athletes มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มนักกีฬา)
21-24% 14-17% Fitness มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มคนออกกำลังกายเป็นประจำ)
25-31% 18-25% Acceptable มีไขมันพอประมาณ อยู่เกณฑ์พอดี (กลุ่มคนทั่วไป)
32% + 25% + Obese มีไขมันมากเกินไป ควรลดปริมาณไขมัน

body-fat-picture-w825px

เปอร์เซนต์ไขมัน บอกปริมาณไขมันในร่างกาย

โดยปกติในร่างกายเราจะประกอบด้วย ธาตุต่างๆประกอบเป็นร่างกายของเรา  จะให้เข้าใจง่ายๆ คือ น้ำ กระดูก เนื้อเยื่อ มวลกล้ามเนื้อ ไขมัน ฯลฯ  แต่ที่เราสนใจคือ มวลของไขมันในร่างกายของเรา การทราบ % ของไขมัน คือ การทราบปริมาณของไขมันในร่างกาย

เช่น ชมพู่หนัก 60 กิโลกรัม มีเปอร์เซนต์ไขมัน 25% หมายความว่า ร่างกายชมพู่ (60 x 25) / 100 = มีไขมันหนัก 15 กิโลกรัม

compared-fat-muscle

ทำไม…หนักเท่ากัน แต่เปอร์เซนต์ไขมันไม่เท่ากัน?

ยกตัวอย่างเช่น คน 2 คนที่หนักเท่ากัน สูงเท่ากัน แต่ เปอร์เซนต์ไขมันไม่เท่ากัน
ชมพู่ สูง 162 ซม. | หนัก 60  กก. | เปอร์เซนต์ไขมัน  25%
อั้ม สูง  162 ซม. | หนัก 60  กก.| เปอร์เซนต์ไขมัน 35%
หมายความว่า ชมพู่ มีองค์ประกอบอื่นในร่างกายที่หนักกว่า เช่น กล้ามเนื้อ เพราะกล้ามเนื้อมีการเรียงตัวของเซลแน่นและกระชับมากกว่าไขมัน ดังนั้น จากข้อมูลด้านบน จะเห็นได้ว่า ร่างกายของชมพู่จะเพรียวกระชับมากกว่าอั้ม

ทำไม…เราจึงควรทราบเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย?

การทราบปริมาณไขมันในร่างกาย จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในการควบคุมน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยต่างๆ การควบคุมอาหาร กิจกรรมในแต่ละวัน และการจัดโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสม โดยปกติ เราควรจะวัดเปอร์เซนต์ไขมันเป็นระยะๆ ความถี่อาจจะ สัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการออกกำลังกายของเรา และจัดโปรแกรมการทานอาหารให้ได้ปริมาณพลังงานและไขมันที่เหมาะสม โดยเราสามารถตรวสอบ ปริมาณพลังงาน หรือ แคลอรี่ในอาหารได้จาก ตารางแคลอรี่ ในแต่ละมื้อที่เราทานเลยค่ะ

free_download

column_banner2_w825